Ett överliggande växlings system kopplar från den aktiva linjen i slutet av ett meddelande genom att upptäcka något av följande:

  • En uppringande part kontroll (CPC) signal som spelas upp av analog telefonadapter (ATA)

  • Tyst på linjen

När ett meddelande har avslut ATS spelar ATA-lampan som standard en CPC-signal efter 2 sekunders tystnad. Om inte växlings systemet upptäcker CPC ska du konfigurera tyst upptäckt i Cisco Webex Control Hub. När du konfigurerar tyst upptäckt kommer ATA att vänta i upp till 4 minuter innan du spelar CPC.

Du kan konfigurera den obligatoriska telekonferensens varaktighet i själva växlings systemet. På så sätt kopplas inte samtalet automatiskt från inrings systemet när tystnaden har upptäckts under den tiden. Under denna konfigurerade varaktighet kommer inte växlings systemet att acceptera nya meddelanden.

1

Från kund-visaren https://admin.webex.comgår du till enheteroch väljer sedan en ATA-enhet.

2

Under inställningarbläddrar du fram till tyst upptäcktoch aktiverar funktionen.

3

Konfigurera den nödvändiga teletiden i växlings systemet. Mer information finns i användar handboken för ditt personsöknings system.