Et overhengende oppkallingssystem kobler fra den aktive linjen på slutten av en kunngjøring ved å oppdage ett av følgende:

  • Et CPC-signal (innringerkontroll) spilles av den analoge telefonadapteren (ATA)

  • Det er stillhet på linjen

Som standard, etter slutten av en kunngjøring, spiller ATA et CPC-signal etter to sekunders stillhet. Hvis oppkallingssystemet ikke oppdager CPC, konfigurerer du stillhetsoppdagelse i Cisco Webex Control Hub. Når du konfigurerer stillhetsoppdagelse, venter ATA i opptil fire minutter før den spiller av CPC.

Du kan konfigurere den nødvendige stillhetsvarigheten på selve oppkallingssystemet. Slik kobler oppkallingssystemet fra anropet automatisk etter å ha oppdaget stillhet i så lang tid. I løpet av denne konfigurerte varigheten godtar ikke oppkallingssystemet noen nye kunngjøringer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går til du til Enheter, og velger detter en ATA-enhet.

2

Under Innstillinger blar du til Stillhetsoppdagelse og slår på funksjonen.

3

Konfigurer den nødvendige stillhetsvarigheten på oppkallingssystemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for oppkallingssystemet.