Napowietrzny system przywoławczy rozłącza aktywną linię na końcu anonsu, wykrywając jedną z następujących funkcji:

  • Sygnał sterowania stroną wywołującą (CPC) odtwarzany przez analogową kartę telefoniczną (ATA)

  • Cisza na linii

Domyślnie po zakończeniu ogłoszenia usługa ATA odtwarza sygnał CPC po 2 sekundach ciszy. Jeśli system przywoławczy nie wykrywa CPC, skonfiguruj wykrywanie ciszy w Cisco Webex Control Hub. Po skonfigurowaniu wykrywania ciszy ata czeka do 4 minut przed odsłonieniem CPC.

Wymagany czas trwania ciszy można skonfigurować w samym systemie przywoławczym. W ten sposób system przywoławczy automatycznie rozłącza połączenie po wykryciu ciszy przez ten czas. Podczas tego skonfigurowanego czasu trwania system stronicowania nie akceptuje żadnych nowych anonsów.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Urządzenia ,a następnie wybierz urządzenie ATA.

2

W obszarze Ustawienia przewiń do kategorii Wykrywanieciszy i włącz tęfunkcję.

3

Skonfiguruj wymagany czas trwania ciszy w systemie stronicowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu przywoławczego.