Systém stránkování nad hlavou odpojí aktivní vedení na konci oznámení tím, že zjistí jednu z následujících možností:

  • Signál řízení volající strany (CPC) přehrávaný analogovým telefonním adaptérem (ATA)

  • Ticho na lince

Ve výchozím nastavení, po skončení oznámení, ATA přehraje signál CPC po 2 sekundách ticha. Pokud stránkovací systém certifikační autoritu nerozpozná, nakonfigurujte detekci ticha v centru Cisco Webex Control Hub. Při konfiguraci detekce ticha ata čeká před přehrání CPC až 4 minuty.

Požadovanou dobu ticha můžete nakonfigurovat v samotném stránkovacím systému. Tímto způsobem stránkovací systém automaticky odpojí volání po zjištění ticha po tuto dobu. Během této nakonfigurované doby trvání stránkovací systém nepřijímá žádná nová oznámení.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Zařízení a vybertezařízení ATA.

2

V části Nastavení přejděte na Detekceticha a funkci zapnout.

3

Nakonfigurujte požadovanou dobu ticha v stránkovacím systému. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k stránkovacímu systému.