Sistem indirektnih stranične memorije isključuje aktivnu liniju na kraju objave otkrivanjem jedne od sledećih opcija:

  • Signal kontrole stranke za pozivanje (CPC) koji reigra analogni telefonski adapter (ATA)

  • Tišina na liniji

Po podrazumevanoj vrednosti, nakon završetka objave, ATA reprodukuje CPC signal nakon 2 sekunde ćutanja. Ako vaš sistem stranične memorije ne otkrije CPC, konfigurišite otkrivanje tišine u Cisco Webex kontrolnom čvorištu. Kada konfigurišete otkrivanje tišine, ATA čeka do 4 minuta pre reprodukcije CPC-a.

Potrebno trajanje tišine možete da konfigurišete na samom sistemu stranične memorije. Na ovaj način, sistem stranične memorije automatski prekida poziv nakon što otkrije tišinu za to vreme. Tokom ovog konfigurisanog trajanja, sistem stranične memorije ne prihvata nove objave.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Uređaji , a zatim odaberite ATA uređaj.

2

U okviruPostavke pomerite se dootkrivanja tišine i prebacite funkciju.

3

Konfigurišite potrebno trajanje tišine na sistemu stranične memorije. Za detalje pogledajte korisničko uputstvo sistema stranične memorije.