Et indirekte paging-system afbryder den aktive linje i slutningen af en meddelelse ved at registrere en af følgende:

  • Et person, der ringer op Control (CPC)-signal, der afspilles af analog telefonadapter (ATA)

  • Stilhed på linjen

Som standardafspiller ATA et CPC-signal efter 2 sekunders stilhed efter en meddelelses afslutning. Hvis dit paging-system ikke registrerer CPC, skal du konfigurere stilhed-registrering i Cisco Webex Control Hub. Når du konfigurerer stilhed-registrering, venter ATAen i op til 4 minutter, før de afspiller CPC.

Du kan konfigurere den påkrævede lydvarighed for selve paging-systemet. På denne måde afbryder paging-systemet automatisk opkaldet efter registrering af stilhed for det tidsrum. Under denne konfigurerede varighed accepterer paging-systemet ikke nye meddelelser.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til enhederog derefter vælge en ATA-enhed.

2

Under indstillingerskal du rulle til sporing af stilhedog slå funktionen til.

3

Konfigurer den påkrævede stilhed-varighed på paging-systemet. Se brugervejledningen i dit side system for at få yderligere oplysninger.