Можете да споделяте един и същ телефонен номер с един или повече от колегите си.

Когато споделяте телефонен номер, можете да използвате тази телефонна линия точно както правите всяка друга линия. Имайте предвид тези специални характеристики на споделените линии:

  • Споделеният телефонен номер може да бъде конфигуриран да се показва на максимум 35 устройства, включително настолни или мобилни приложения, които потребителят използва.

  • Споделеният телефонен номер се появява на всички телефони, които го споделят.

  • Ако вашият съработник отговори на обаждането, екранът на конферентния ви телефон показва, че линията се използва.

  • Ако поставите повикване на изчакване, вашият светодиод е импулси зелен. Бутонът за линия на вашия работник е твърдо червен и бутонът им за сесия пулсира червено.