Можете да споделите един и същ телефонен номер с един или повече от вашите колеги.

Когато споделяте телефонен номер, можете да използвате тази телефонна линия точно както правите всяка друга линия. Имайте предвид тези специални характеристики на споделените линии:

  • Споделеният телефонен номер може да бъде конфигуриран да се показва на максимум 35 устройства, включително използване на десктоп или мобилно приложение от потребителя.

  • Споделеният телефонен номер се показва на всички телефони, които споделят номера.

  • Ако вашият колега отговори на повикването, екранът на вашия конферентен телефон показва, че линията се използва.

  • Ако задържите повикване, вашият светодиод свети зелено. Бутонът за линия на вашия колега свети непрекъснато в червено, а бутонът за сесия пулсира в червено.


Администраторът трябва да активира споделените линии за потребители в Control Hub. За повече информация вж.: Конфигурирайте и управлявайте устройства Webex Calling.