Isti broj telefona možete da delite sa jednim ili sa više saradnika.

Kada delite broj telefona, možete da koristite tu telefonsku liniju kao i bilo koju drugu liniju. Imajte na umu ove posebne karakteristike deljenih redova:

  • Deljeni telefonski broj se može konfigurisati tako da se pojavljuje na najviše 35 uređaja, uključujući desktop ili mobilnu aplikaciju koju korisnik koristi.

  • Deljeni broj telefona se prikazuje na svim telefonima koji dele taj broj.

  • Ako se vaš saradnik odazove pozivu, ekran telefona na konferenciji pokazuje da je linija u upotrebi.

  • Ako pozovete na čekanje, vaš LED je zelen. Dugme linije vašeg saradnika je čvrsto crveno, a dugme za sesiju pulsira crveno.