Isti broj telefona možete da delite sa jednim ili više saradnika.

Kada delite broj telefona, možete da koristite tu telefonsku liniju kao i bilo koju drugu liniju. Imajte na umu ove posebne karakteristike deljenih linija:

  • Deljeni broj telefona može da se konfiguriše tako da se pojavi na najviše 35 uređaja, uključujući korišćenje računara ili mobilne aplikacije od strane korisnika.

  • Deljeni broj telefona se pojavljuje na svim telefonima koji dele taj broj.

  • Ako se vaš kolega javi na poziv, ekran vašeg konferencijskog telefona pokazuje da je linija u upotrebi.

  • Ako stavite poziv na čekanje, vaša led lampica će biti zelena. Linijsko dugme vašeg kolege je crveno, a dugme za sesiju je crveno.


Administrator mora da omogući deljene linije za korisnike u Kontrolnom čvorištu. Više informacija potražite u članku: Konfigurišite i upravljajte Webex uređajima za pozivanje.