Isti broj telefona možete dijeliti s više suradnika.

Kada dijelite telefonski broj, možete koristiti tu telefonsku liniju baš kao i bilo koji drugi redak. Imajte na umu ove posebne karakteristike zajedničke linije:

  • Zajednički telefonski broj može se konfigurirati tako da se pojavljuje na maksimalnom broju 35 uređaja, uključujući radnu površinu ili mobilnu aplikaciju koju koristi korisnik.

  • Zajednički broj telefona prikazuje se na svim telefonima koji dijele taj broj.

  • Ako vaš suradnik odgovara na poziv, vaš zaslon na konferencijskom telefonu pokazuje da se linija koristi.

  • Ako ste stavili poziv na čekanju, vaš LED je impulsa zeleno. Gumb vašeg suradnika je čvrst crveni i njihov gumb za sesiju pulsiranje je crven.