Isti broj telefona možete dati na uvid jednom ili više suradnika.

Kada dijelite telefonski broj, možete koristiti tu telefonsku liniju kao i bilo koju drugu liniju. Imajte na umu ove posebne karakteristike zajedničkih linija:

  • Dijeljeni telefonski broj može se konfigurirati tako da se pojavljuje na najviše 35 uređaja, uključujući uporabu računala ili mobilne aplikacije od strane korisnika.

  • Dijeljeni broj telefona pojavljuje se na svim telefonima koji dijele taj broj.

  • Ako se vaš suradnik javi na poziv, zaslon vašeg konferencijskog telefona pokazuje da se linija koristi.

  • Ako stavite poziv na čekanje, vaš led je puls zelene boje. Linijsko dugme vašeg kolege je crveno, a dugme za sesiju je crveno.


Administrator mora omogućiti dijeljene linije za korisnike u Kontrolnom čvorištu. Dodatne informacije potražite u odjeljku: Konfigurirajte i upravljajte Webex uređajima za pozivanje.