Ten sam numer telefonu możesz udostępnić co najmniej jednemu ze współpracowników.

Gdy udostępniasz numer telefonu, możesz korzystać z tej linii telefonicznej tak samo, jak z każdej innej linii. Pamiętaj o tych szczególnych cechach linii wspólnych:

  • Udostępniony numer telefonu można skonfigurować tak, aby pojawiał się na maksymalnie 35 urządzeniach, w tym na komputerach lub aplikacjach mobilnych używanych przez użytkownika.

  • Wspólny numer telefonu pojawia się na wszystkich telefonach, które go współdzielą.

  • Jeśli współpracownik odbierze połączenie, ekran telefonu konferencyjnego pokazuje, że linia jest w użyciu.

  • Jeśli zawiesisz połączenie, dioda LED będzie pulsować na zielono. Przycisk linii współpracownika świeci na czerwono, a przycisk sesji miga na czerwono.


Administrator musi włączyć linie współdzielone dla użytkowników w Control Hub. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Konfiguruj urządzenia Webex Calling i zarządzaj nimi.