Ten sam numer telefonu można współdzielić z innymi współpracownikami.

Przy współdzieleniu numeru telefonu, z tej linii telefonicznej można korzystać tak samo jak z pozostałych. Należy pamiętać o następujących specjalnych właściwościach linii wspólnych:

  • Udostępniany numer telefonu można skonfigurować w maksymalnie 35 urządzeniach, w tym przy użyciu aplikacji komputera stacjonarnego lub w aplikacji mobilnej przez użytkownika.

  • Wspólny numer telefonu pojawia się na wszystkich współdzielących go telefonach.

  • W przypadku, gdy współpracownik odbierze połączenie, na ekranie telefonu konferencyjnego zostanie wyświetlona informacja, że linia jest w użyciu.

  • Zielone, pulsujące światło oznacza, że połączenie zostało wstrzymane. Przycisk linii współpracownika świeci na czerwono, a przycisk sesji miga na czerwono.


Administrator musi włączyć linie udostępnione dla użytkowników w centrum sterowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Konfigurowanie urządzeń wywołujących Webex i zarządzanie nimi.