Du kan dela telefonnummer med en eller flera av dina medarbetare.

När du har delat ett telefonnummer använder du telefonlinjen på samma sätt som andra linjer. Tänk på följande särskilda förhållanden för delade linjer:

  • Det delade telefonnumret kan konfigureras så att det visas på upp till 35 enheter, inklusive användarnas stationära datorer och mobilappar.

  • Det delade telefonnumret syns på alla telefoner som delar numret.

  • Om en medarbetare besvarar samtalet visar konferenstelefonens skärm att linjen är upptagen.

  • Om du parkerar ett samtal pulserar lysdioden med ett grönt sken. Medarbetarens linjeknapp lyser rött och sessionsknappen blinkar rött.


Administratören måste aktivera delade linjer för användare i Control Hub. Mer information finns i: Konfigurera och hantera Webex Calling enheter.