Du kan dela samma telefonnummer med en eller flera av dina medarbetare.

När du delar ett telefonnummer kan du använda telefonlinjen på samma sätt som när du använder en annan linje. Kom ihåg att dessa speciella egenskaper hos delade linjer:

  • Det delade telefonnumret kan konfigureras så att det visas på högst 35 enheter, inklusive användare som använder skrivbord eller mobilapp.

  • Det delade telefonnumret visas på alla telefoner som delar numret.

  • Om din kollega besvarar samtalet visar konferenstelefonskärmen att linjen används.

  • Om du ringer ett samtal, är din LED-lampa grön. Din kollegas linjeknapp är solid röd och deras sessionsknapp pulserar röd.


Administratören måste aktivera de delade linjerna för användare i Control Hub. För mer information, se: Konfigurera och hantera Webex Calling enheter.