Du kan dele samme telefonnummer med én eller flere af dine kolleger.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruge den telefonlinje ligesom enhver anden linje. Husk på nogle af disse specielle egenskaber for delte linjer:

  • Det delte telefonnummer kan konfigureres til at blive vist på maksimalt 35 enheder, herunder computer- eller mobilapp, der anvendes af brugeren.

  • Det delte telefonnummer vises på alle telefoner, der deler nummeret.

  • Hvis din kollega besvarer opkaldet, viser konferencetelefonens skærm, at linjen er i brug.

  • Hvis du sætter et opkald i venteposition, blinker din LED grønt. Din kollegas linjeknap lyser konstant rødt, og hans sessionsknap blinker rødt.