Du kan dele det samme telefonnummeret med én eller flere av kollegaene dine.

Når du deler et telefon nummer, kan du bruke denne telefon linjen på samme måte som en hvilken som helst annen linje. Husk disse spesielle egenskapene for delte linjer:

  • Det delte telefon nummeret kan konfigureres til å vises på maksimalt 35 enheter, inkludert den stasjonære eller mobile appen brukeren bruker.

  • Det delte telefonnummeret vises på alle telefoner som deler nummeret.

  • Hvis kollegaen din svarer på anropet, viser konferanse telefon skjermen at linjen er i bruk.

  • Hvis du setter en samtale på vent, vil LED-lampen Pulse grønn. Linje knappen på kollegaen lyser rødt, og økts knappen blinker rødt.