Du kan dele det samme telefonnummeret med én eller flere av kollegene dine.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruke den telefonlinjen akkurat som en hvilken som helst annen linje. Husk disse spesielle egenskapene til delte linjer:

  • Det delte telefonnummeret kan konfigureres til å vises på maksimalt 35 enheter, inkludert skrivebords- eller mobilappbruk av brukeren.

  • Det delte telefonnummeret vises på alle telefoner som deler nummeret.

  • Hvis kollegaen din svarer på anropet, viser konferansetelefonskjermen at linjen er i bruk.

  • Hvis du setter en samtale på vent, lyser LED-lampen grønt. Linjeknappen til kollegaen din lyser rødt og øktknappen deres pulserer rødt.


Administratoren må aktivere de delte linjene for brukere i Control Hub. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Konfigurer og administrer Webex Calling-enheter.