Stejné telefonní číslo můžete sdílet s jedním nebo více spolupracovníky.

Když sdílíte telefonní číslo, můžete používat telefonní linku stejně jako jakoukoli jinou. Mějte na paměti následující speciální znaky sdílených linek:

  • Sdílené telefonní číslo může být nakonfigurováno tak, aby bylo zobrazeno na maximálně 35 zařízeních, včetně počítačové nebo mobilní aplikace používané uživatelem.

  • Sdílené telefonní číslo se zobrazuje na všech telefonech, které jej sdílejí.

  • Pokud váš spolupracovník přijme hovor, obrazovka vašeho konferenčního telefonu zobrazuje zprávu, že linka se používá.

  • Když přidržíte hovor, indikátor LED pulzuje zeleně. Tlačítko linky vašeho spolupracovníka svítí červeně a tlačítko relace pulzuje červeně.


Správce musí povolit sdílené linky pro uživatele v Centru řízení. Další informace najdete v tématu: Konfigurace a správa zařízení Webex Calling.