Stejné telefonní číslo můžeš sdílet s jedním nebo více spolupracovníky.

Když sdílíte telefonní číslo, můžete použít tuto telefonní linku stejně jako jakoukoli jinou linku. Mějte na paměti tyto zvláštní vlastnosti sdílených linek:

  • Sdílené telefonní číslo lze nakonfigurovat tak, aby se zobrazovalo na maximálně 35 zařízeních, včetně stolních počítačů nebo mobilních aplikací používaných uživatelem.

  • Sdílené telefonní číslo se zobrazí ve všech telefonech, které sdílejí toto číslo.

  • Pokud váš kolega zvedne hovor, na obrazovce konferenčního telefonu se zobrazí, že je linka používána.

  • Pokud hovor pozdržíte, LED dioda bude svítit zeleně. Tlačítko čáry vašeho spolupracovníka je červené a jejich tlačítko relace pulzuje červeně.


Správce musí povolit sdílené linky pro uživatele v Control Hubu. Další informace naleznete v tématu: Konfigurace a správa zařízení Webex Calling.