באפשרותך לשתף את אותו מספר הטלפון עם עמית לעבודה אחד או יותר.

כאשר אתה משתף מספר טלפון, באפשרותך להשתמש בקו טלפון זה בדיוק כפי שאתה משתמש בכל קו אחר. זכור את המאפיינים המיוחדים הבאים של קווים משותפים:

  • ניתן להגדיר את מספר הטלפון המשותף כך שיופיע ב-35 מכשירים לכל היותר, כולל שימוש באפליקציה למחשב שולחני או לנייד על-ידי המשתמש.

  • מספר הטלפון המשותף מופיע בכל הטלפונים שמשתפים את הקו.

  • אם עמיתך לעבודה עונה לשיחה, מסך טלפון הוועידה יציג שהקו נמצא בשימוש.

  • אם תעביר שיחה להמתנה, נורית ה-LED תהבהב בירוק. לחצן הקו של עמיתך לעבודה מוצג באדום ולחצן ההפעלה שלו מהבהב באדום.


מנהל המערכת חייב להפוך את הקווים המשותפים לזמינים עבור משתמשים במרכז הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה: קביעת תצורה וניהול של מכשירי שיחות Webex.