Конфигуриране на потребителски достъп до интеграционни

Когато разполагате с основния Контролен център cisco Webex, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграции за всички ваши потребители.

1

От изгледа на клиента в https:/ / admin.webex.comизберете Приложения и щракнете върху Управление .

2

Превключване на глобален достъп до изключено, за да откажете достъп на всички потребители до всички интеграти.

Конфигуриране на потребителския достъп до интеграционните програми с Pro Pack

С Pro Pack имате разширена функционалност за управление на достъпа до интеграти за потребителите. За повече информация вижте Pro Pack За Cisco Webex контролен център.

1

От изгледа на клиента в https:/ / admin.webex.comизберете Приложения и щракнете върху Управление .

Всички налични интеграти са изброени.

2

Изберете как да управлявате достъпа на потребителите си до интеграти:

  • Превключване на глобалния достъп до Вн , за да позволите на всички потребители достъп до всички интеграти и щракнете върху Да.

  • Превключване на глобалния достъп до изкл., за да откажете достъп на всички потребители до всички интеграти и щракнете върху Да.

    Всички съществуващи потребителски достъп се отменят.

3

(По избор) Изберете да разрешите или откажете достъп за конкретни интеграционни и конкретни потребители. Щракнете върху интеграция или потърсете конкретна интеграция с помощта на името на интеграцията или ИД на приложение. В прозореца Общ преглед изберете от следното:

  • Отмяна на достъпа за всички потребители—Щракнете върху , щракнете върху "Отмени достъпа"и след това щракнете върху "Да", за да потвърдите.

  • Разрешаване на достъп—Превключване на достъпа за бъдещи потребители до"Вн",и изберете към кого да приложите това разрешение:

    • Щракнете върху Всички потребители и щракнете върху Запиши.

    • Щракнете върху Конкретни потребители , въведете имейладресите за конкретните потребители и след това щракнете върху Запиши.

Изтегляйте потребителите активно с помощта на интеграция

1

От изгледа на клиента в https:/ / admin.webex.comизберете Приложения и щракнете върху Управление .

2

Щракнете върху интеграция в списъка или потърсете конкретна интеграция. В прозореца Общ преглед щракнете и след това щракнете върху Изтегляне.