Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama

Kada imate osnovno Cisco Webex kontrolno čvorište, možete odabrati da dozvolite ili zabranite pristup svim integracijama za sve korisnike.

1

Iz prikaza klijenta u programu https:/ / admin.webex.comizaberite stavku Aplikacije ikliknite na dugme Upravljaj.

2

Prebacivanje globalnog pristupa na isključeno da bi se svim korisnicima zabranio pristup svim integracijama.

Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama pomoću pro paketa

Pomoću Pro Pack-a imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike. Više informacija potražite u članku Pro Pack For Cisco Webex Control Hub.

1

Iz prikaza klijenta u programu https:/ / admin.webex.comizaberite stavku Aplikacije ikliknite na dugme Upravljaj.

Navedene su sve raspoložive integracije.

2

Odaberite način upravljanja pristupom za svoje korisnike integracijama:

  • Prebacite globalni pristup na on da biste svim korisnicima omogućili pristup svim integracijama i kliknite na dugme Da.

  • Prebacite globalni pristup isključenom da biste svim korisnicima uskratili pristup svim integracijama i kliknite na dugme Da.

    Sav postojeći korisnički pristup je opozvan.

3

(Opcionalno) Odaberite da dozvolite ili zabranite pristup određenim integracijama i određenim korisnicima. Kliknite na integraciju ili potražite određenu integraciju koristeći ime integracije ili ID aplikacije. U prozoru Pregled odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Opozovete pristup svim korisnicima – Kliknite na dugme Opozove pristup , azatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili izbor.

  • Dozvoli pristup – Preklopi pristup budućim korisnicima na "On" i odaberite na koga ćete primeniti ovu dozvolu:

    • Kliknite na sve korisnike i kliknite na dugme Sačuvaj .

    • Izaberite stavku Određeni korisnici ,unesite e-adrese za određene korisnike, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Aktivno preuzimanje korisnika pomoću integracije

1

Iz prikaza klijenta u programu https:/ / admin.webex.comizaberite stavku Aplikacije ikliknite na dugme Upravljaj.

2

Kliknite na integraciju na listi ili potražite određenu integraciju. U prozoru Pregled kliknite, a zatim izaberite stavku Preuzmi.