Konfigurace přístupu uživatelů k integracím

Pokud máte základní Cisco Webex Control Hub, můžete povolit nebo odepřít přístup ke všem integracím pro všechny uživatele.

1

V zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.comvyberte Aplikace a klikněte na Spravovat .

2

Přepněte globální přístup k vypnutí a odepřete přístup všem uživatelům ke všem integracím.

Konfigurace přístupu uživatelů k integracím pomocí sady Pro Pack

S Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu k integracím pro uživatele. Další informace naleznete v tématu Pro Pack For Cisco Webex Control Hub.

1

V zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.comvyberte Aplikace a klikněte na Spravovat .

Jsou uvedeny všechny dostupné integrace.

2

Vyberte, jak spravovat přístup uživatelů k integracím:

  • Přepněte globální přístup k zapnutu, abyste všem uživatelům umožnili přístup ke všem integracím, a klikněte na Ano.

  • Přepněte globální přístup k vypnutí, abyste odepřeli všem uživatelům přístup ke všem integracím, a klikněte na Ano.

    Veškerý existující přístup uživatele je odvolán.

3

(Volitelné) Zvolte povolit nebo odepřít přístup pro konkrétní integrace a konkrétní uživatele. Klikněte na integraci nebo vyhledejte konkrétní integraci pomocí názvu integrace nebo ID aplikace. V okně Přehled vyberte z následujících možností:

  • Odvolat přístup pro všechny uživatele – klikněte na , klikněte na Odvolat přístup a potompotvrďte kliknutím na Ano.

  • Povolit přístup – Přepněte přístup pro budoucí uživatele nazapnuto a zvolte, na koho chcete toto oprávnění použít:

    • Klikněte na Všichni uživatelé a klikněte na Uložit .

    • Klikněte na Konkrétní uživatelé, zadejte e-mailové adresy konkrétních uživatelů a potom klikněte na Uložit.

Stahujte uživatele aktivně pomocí integrace

1

V zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.comvyberte Aplikace a klikněte na Spravovat .

2

Klikněte na integraci v seznamu nebo vyhledejte konkrétní integraci. V okně Přehled klikněte a potom klikněte na Stáhnout.