Konfigurowanie dostępu użytkowników do integracji

Jeśli masz podstawowy Cisco Webex Control Hub, możesz zezwolić lub odmówić dostępu do wszystkich integracji wszystkim użytkownikom.

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.comwybierz Aplikacjei kliknij Zarządzaj.

2

Przełącz globalny dostęp na Wył., aby odmówić dostępu wszystkim użytkownikom do wszystkich integracji.

Konfigurowanie dostępu użytkowników do integracji z pakietem Pro Pack

Dzięki Pro Pack masz zaawansowaną funkcjonalność do zarządzania dostępem do integracji dla użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pro Pack For Cisco Webex Control Hub.

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.comwybierz Aplikacjei kliknij Zarządzaj.

Wszystkie dostępne integracje są wymienione.

2

Wybierz sposób zarządzania dostępem użytkowników do integracji:

  • Przełącz globalny dostęp do Wł., aby zezwolić wszystkim użytkownikom na dostęp do wszystkich integracji, a następnie kliknij przycisk Tak.

  • Przełącz opcję Globalny dostęp na Wył., aby odmówić wszystkim użytkownikom dostępu do wszystkich integracji, a następnie kliknij przycisk Tak.

    Cały istniejący dostęp użytkowników zostanie odwołany.

3

(Opcjonalnie) Wybierz, czy zezwolić lub odmówić dostępu określonym integracjom i określonym użytkownikom. Kliknij integrację lub wyszukaj określoną integrację przy użyciu nazwy integracji lub identyfikatora aplikacji. W oknie Przegląd wybierz jedną z następujących opcji:

  • Odwołaj dostęp dla wszystkich użytkowników — kliknij , kliknij pozycję Odwołaj dostęp , a następnie kliknijprzycisk Tak, aby potwierdzić.

  • Zezwalaj na dostęp — przełącz dostęp dla przyszłych użytkowników na Włączone i wybierz, do kogo chcesz zastosować to uprawnienie:

    • Kliknij pozycję Wszyscy użytkownicy, a następnie kliknij pozycję Zapisz .

    • Kliknij pozycję Określoniużytkownicy, wprowadź adresy e-mail określonych użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zapisz .

Pobieranie użytkowników aktywnie korzystających z integracji

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.comwybierz Aplikacjei kliknij Zarządzaj.

2

Kliknij integrację na liście lub wyszukaj określoną integrację. W oknie Przegląd kliknij, a następnie kliknij przycisk Pobierz.