Konfigurera användaråtkomst till integreringar

När du har den Cisco Webex Control Hub, kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Appar och klickar på Hantera.

2

Växla global åtkomst till Av för att neka åtkomst till alla användare till alla integreringar.

Konfigurera användaråtkomst till integreringar med Pro-paketet

Med Pro-paketet har du avancerade funktioner för att hantera åtkomst till integreringar för användare. Mer information finns i Pro-paketet för Cisco Webex Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Appar och klickar på Hantera.

Alla tillgängliga integrationer listas.

2

Välj hur du hanterar dina användares åtkomst till integreringar:

  • Växla global åtkomst till på för att ge alla användare åtkomst till alla integreringar och klicka på Ja.

  • Aktivera Global åtkomst till Av för att neka alla användare åtkomst till alla integreringar och klicka på Ja.

    All befintlig användaråtkomst har återkallats.

3

(Valfritt) Välj att tillåta eller neka åtkomst för specifika integreringar och specifika användare. Klicka på en integrering eller sök efter en specifik integrering med hjälp av integreringsnamnet eller app-ID. I fönstret Översikt väljer du bland följande:

  • Återkalla åtkomst för alla användare – klicka på , klicka på Återkalla åtkomst och klicka sedan på Ja för att bekräfta.

  • Tillåt åtkomst – Växla åtkomst för framtida användare till På och välj vilka som ska tillämpa den härbehörigheten för att:

    • Klicka på Alla användare och klicka på Spara.

    • Klicka på Specifikaanvändare, ange e-postadresserna för de specifika användarna och klicka sedan på Spara.

Hämta användare aktivt med en integrering

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Appar och klickar på Hantera.

2

Klicka på en integration i listan eller sök efter en specifik integrering. I fönstret Översikt klickar du på och sedan på Hämta.