Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma

Temel bilgilere sahipken Cisco Webex Control Hub tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin verme veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

1

https://admin.webex.comgörünümünde, Uygulamalar öğesini seçin veYönet 'e tıklayın.

2

Tüm kullanıcılara tümentegrasyonlara erişimi reddetmek için Genel Erişim kapalı olarak değiştir.

Pro Pack ile Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma

Pro Pack ile kullanıcılar için entegrasyonlara erişimi yönetmek üzere gelişmiş işlevlere sahipsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex Control Hub.

1

https://admin.webex.comgörünümünde, Uygulamalar öğesini seçin veYönet 'e tıklayın.

Kullanılabilir tüm entegrasyonlar listelenir.

2

Entegrasyonlara kullanıcılarınız için erişimi nasıl yöneteceklerini seçin:

  • Tüm kullanıcıların tüm entegrasyonlara erişmesine izin vermek için Genel Erişimi Açık olarak değiştir ve Evet öğesinitıklatın.

  • Tüm kullanıcıların tüm entegrasyonlara erişimini reddetmek için Genel Erişimi Kapalı olarak değiştir ve Evet öğesinitıklatın.

    Tüm mevcut kullanıcı erişimi iptal edildi.

3

(İsteğe bağlı) Belirli entegrasyonlar ve belirli kullanıcılar için erişime izin vermek veya reddetmek için bunu seçin. Entegrasyona tıklayın veya Entegrasyon adı veya Uygulama Kimliğini kullanarak belirli bir entegrasyonu arayabilirsiniz. Genel Bakış penceresinde, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

  • Tüm kullanıcılar için erişimi iptal etme - İptal Erişimi İptal Etme seçeneğini tıklatın ve onaylamak için Evet'e tıklayın.

  • Erişime izin ver—Gelecekteki Kullanıcılar için Erişimi Açık olarak değiştir ve buiznin kime uygulanacaklarını seçin:

    • Tüm kullanıcılar'a ve ardından Kaydet 'e tıklayın.

    • Belirli kullanıcılaratıklayın , belirli kullanıcıların e-posta adreslerini girin ve ardından Kaydet 'e tıklayın.

Bir Entegrasyonu Kullanarak Kullanıcıları Etkin Olarak İndirme

1

https://admin.webex.comgörünümünde, Uygulamalar öğesini seçin veYönet 'e tıklayın.

2

Listede bir entegrasyona tıklayın veya belirli bir entegrasyonu arayabilirsiniz. Genel Bakış penceresinde ve ardından İndir öğesinitıklatın.