Преглед на преглед на записани събития

Ако хост на събитие публикува записано събитие на вашия Webex сайт, можете да прегледате записа. Хост може да изисква да направите едно или и двете от следните неща, за да видите записано събитие:

 • Регистрирайте се, за да видите записано събитие. В този случай трябва да предоставите вашето име, имейл адрес и всяка друга информация, която хостът изисква.

Възпроизвеждане или Изтегляне на записано събитие

Можете да предавате поточно или да изтегляте файл за запис, в зависимост от това коя опция задава хостът.

Когато възпроизвеждате запис за първи път, вашият Webex сайт автоматично изтегля Webex Player на вашия компютър.

1

Ако хостът изисква да имате потребителски акаунт за преглед на запис, влезте във вашия Webex сайт.

2

Изберете Webex Събития (класически) в лявата навигационна лента.

3

В лявата навигационна лента изберете Присъстване на събитие > списък със събития .

4

Изберете Преглед на записи на събития.

5

Направете едно от следните неща, според случая:

 • Изберете Възпроизвеждане за записа, който искате да възпроизведете.

 • Изберете Изтегляне за записа, който искате да изтеглите.

6

Ако възпроизвеждането или изтеглянето на записа изисква парола, въведете паролата, която хостът ви е дал.

7

Изберете Възпроизвеждане или Изтегляне , споредслучая.

8

Ако преглеждането на записа изисква регистрация, предоставете необходимата информация във формуляра, който се появява, след което изберете Подаване.

Публикуване на записан преглед на събития

Ако записвате събитие с помощта на Webex Recorder, можете да публикувате и да направите на разположение записа на страницата "Записи на събития" на уебсайта ви за събития по един от следните начини:

 • Ако записът е направен от интегрирания или самостоятелен Webex Recorder, качете файла за запис, с разширение .wrf, от локалния си компютър на страницата "Моите записи на събития" и го публикувайте от тази страница.

 • Ако събитието е записано на сървъра, Webex сървърът автоматично качва файла за запис на страницата "Моите записи на събития". Можете да поддържате и публикувате записа от тази страница.

 • Задайте уеб адреса или URL адреса, на който записът пребивава на публично достъпен уеб сървър, като например уеб сайта на вашата организация. За да използвате тази опция, можете да поискате от уеб администратора на вашата организация да съхрани записа на сървъра и да ви предостави URL адреса за записа.

 • Изпратете имейл, за да споделите записа на събитието.

 • Изпращане на имейл до доставчици за споделяне на запис на събитие.

Преди да публикувате записано събитие, можете да:

 • Задайте потребителите да предоставят информация за регистрацията, преди да прегледат записа и да персонализират формуляра за регистрация.

 • Предоставете информация за записа, като описание на записа и водещия, продължителността и т. н.

 • Задаване на парола за достъп за преглед на записа.

След като публикувате запис, можете да редактирате информация за него по всяко време.

Качване на файл за запис

Ако сте записали събитие с помощта на интегрирания или самостоятелен Webex Recorder, можете да качите файла за запис, с разширение .wrf, от локалния си компютър на страницата "Моите записи на събития" и след това да го публикувате от тази страница.

Ако сте записали събитие на сървъра, Webex сървърът автоматично качва MP4 файл на страницата "Моите записи на събития", след като спрете записващото устройство. Не е нужно да го качвате сами.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Webex Събития (класически) в лявата навигационна лента.

3

Изберете Моите записи на събития.

4

Изберете Добавяне на запис.

5

На страницата Добавяне на запис на събитие въведете информация и задайте опции.


 

Максималният размер на файла, който може да качите, е 2 ГБ.

6

Изберете Запиши.

Публикуване на записано събитие

Всички записи на събития са некотирани по подразбиране: те се показват само на страницата "Моите записи на събития". Влезте във вашия Webex сайт, за да прегледате и поддържате записите.

За да публикувате запис и да го направите достъпен за всички посетители на сайта ви, трябва да изброите записа на страницата Записи на събития, който е достъпен за всеки посетител на сайта.

След като към страницата "Моите записи на събития" се добави запис, услугата Ви за събития генерира URL адреси за стрийминг и изтегляне на записа. Можете да копирате и поставяте URL адресите в имейл съобщение, което изпращате на участниците в събития.

Ако изисквате парола за възпроизвеждане или изтегляне на запис, гарантирайте, че я съобщавате на предвидените зрители, като например в имейл съобщение.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Webex Събития (класически) в лявата навигационна лента.

3

В лявата навигационна лента изберете Домакин на събитие > Моите записи на събития . Качете записа си, ако все още не сте го направили.

4

Изберете ОщеОще до записа, който искате да редактирате.

5

Изберете Промяна.

6

В падащия списък Тип изберете Изброени.

7

Изберете Запиши.

Записът се появява на страницата Записи на събития. Под Присъства на събитие (лявата лента за навигация) > списък със събития > преглед на записи на събития.

8

(По избор) Изпращане на имейл споделяне на запис на събитие.

9

(По избор) Изпратете имейл до доставчиците, за да споделите запис на събитие и проследяване на гледането.

Изтриване на публикуван запис

Можете да премахнете публикуван запис по всяко време.

Когато изтриете запис, го изтривате от страницата Записи на събития, която е достъпна за всеки посетител на сайта.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Webex Събития (класически) в лявата навигационна лента.

3

От лявата навигационна лента изберете Моите записи на събития.

4

Изберете Още до записа, който искате да редактирате.

5

Изберете Изтриване.

6

Изберете OK, за да потвърдите.

Редактиране на информация за записано събитие

Можете да редактирате информация за записано събитие по всяко време. Ако вече сте публикували запис, промените, които правите в информацията за записа, ще се покажат на страницата Записи на събития, която е достъпна за всички посетители на вашия Webex сайт.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Webex Събития (класически) в лявата навигационна лента.

3

От лявата навигационна лента изберете Моите записи на събития.

4

Изберете Още до записа, който искате да редактирате.

5

Изберете Промяна.

6

Направете промените си, след което изберете Запиши.

Изпращане на имейл за споделяне на запис

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Webex Събития (класически) в лявата навигационна лента.

3

От лявата навигационна лента изберете Моите записи на събития.

4

Изберете Имейл до записа, който искате да споделите с други хора.

5

Изберете получатели за имейла си:

 • Изберете Избор на получатели, за да изберете контакти от вашия списък "Контакти".

 • Въведете имейл адреси в списъка Изпращане в списъка, разделени със запетаи.

6

Въведете съобщение в полето "Вашето съобщение".

7

Изберете Изпращане.

Вашето имейл съобщение се изпраща на избраните получатели и то включва информация за записа и връзка за възпроизвеждане на записа.

Изпращане на имейл до доставчици и проследяване на гледането на запис

Можете да изпратите имейл до до три доставчика и да използвате идентификатори на източници, за да проследявате от кои източници участниците преглеждат записа.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Webex Събития (класически) в лявата навигационна лента.

3

От лявата навигационна лента изберете Моите записи на събития.

4

Изберете Още до записа, който искате да споделите.

5

Изберете Изпращане до доставчик.

6

Задайте до три доставчика за имейла си, след което изберете Изпращане.

Вашето имейл съобщение се изпраща на посочените доставчици и то включва информация за записа и връзка за възпроизвеждане на записа.