Zobrazit přehled zaznamenaných událostí

Pokud hostitel události publikuje zaznamenanou událost na vašem webu Webex, můžete záznam zobrazit. Hostitel může vyžadovat, abyste k zobrazení zaznamenané události udělali jednu nebo obě následující akce:

 • Zaregistrujte se a zobrazte zaznamenanou událost. V takovém případě musíte zadat své jméno, e-mailovou adresu a všechny další informace, které hostitel požaduje.

Přehrát nebo stáhnout zaznamenanou událost

Záznamový soubor můžete streamovat nebo stahovat v závislosti na tom, jakou možnost hostitel určí.

Při prvním přehrávání záznamu webexový server automaticky stáhne přehrávač Webex do počítače.

1

Pokud hostitel vyžaduje, abyste měli k zobrazení záznamu uživatelský účet, přihlaste se k webu Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Události Webexu (klasické).

3

Na levém navigačním panelu vyberte Zúčastnit se > seznamu událostí .

4

Vyberte Zobrazit záznamy událostí.

5

Podle potřeby prokažte jednu z následujících akcí:

 • Vyberte Přehrávání pro záznam, který chcete přehrát.

 • Vyberte Stáhnout pro záznam, který chcete stáhnout.

6

Pokud přehrávání nebo stahování záznamu vyžaduje heslo, zadejte heslo, které vám hostitel dal.

7

Podle potřeby vyberte Přehrát nebo Stáhnout .

8

Pokud zobrazení záznamu vyžaduje registraci, zadejte požadované informace ve formuláři, který se zobrazí, a pak vyberte Odeslat.

Publikování přehledu zaznamenané události

Pokud událost zaznamenáte pomocí rekordéru Webex, můžete záznam publikovat a zpřístupnit na stránce Záznamy událostí na webu služby událostí jedním z následujících způsobů:

 • Pokud je záznam záznamován z integrovaného nebo samostatného záznamníku Webex, nahrajte záznamový soubor s příponou WRF z místního počítače na stránku Moje záznamy událostí a publikujte ho z této stránky.

 • Pokud byla událost zaznamenána na serveru, server Webex automaticky odehraje záznamový soubor na stránku Moje záznamy událostí. Záznam z této stránky můžete udržovat a publikovat.

 • Zadejte webovou adresu nebo adresu URL, na které se záznam nachydlí na veřejně přístupném webovém serveru, například na webu vaší organizace. Chcete-li použít tuto možnost, můžete požádat správce webu organizace, aby záznam uloží na server a poskytl adresu URL záznamu.

 • Odešlete e-mail pro sdílení záznamu události.

 • Odešlete e-mail dodavatelům a sdílejte záznam události.

Před publikováním zaznamenané události můžete:

 • Před zobrazením záznamu určete, zda uživatelé poskytnou registrační informace, a přizpůsobte registrační formulář.

 • Poskytnete informace o záznamu, například popis záznamu a prezentujícího, dobu trvání a tak dále.

 • Nastavte přístupové heslo pro zobrazení záznamu.

Jakmile nahrávku publikujete, můžete o ní kdykoli upravit informace.

Nahrání záznamového souboru

Pokud jste událost zaznamenali pomocí integrovaného nebo samostatného záznamníku Webex, můžete nahrát záznamový soubor s příponou WRF z místního počítače na stránku Moje záznamy událostí a pak jej publikovat z této stránky.

Pokud jste zaznamenali událost na serveru, server Webex po zastavení rekordéru automaticky nahraje soubor MP4 na stránku Moje záznamy událostí. Není nutné ji nahrávat sami.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Události Webexu (klasické).

3

Vyberte Moje záznamy událostí.

4

Vyberte Přidat záznam.

5

Na stránce Přidat záznam události zadejte informace a určete možnosti.


 

Maximální velikost souboru, kterou můžete nahrát, je 2 GB.

6

Klepněte na příkaz Uložit.

Publikování zaznamenané události

Všechny záznamy událostí nejsou ve výchozím nastavení zařazeny do seznamu: zobrazují se pouze na stránce Moje nahrávky událostí. Chcete-li zobrazit a udržovat nahrávky, přihlaste se k webu webexu.

Chcete-li nahrávku publikovat a zpřístupnit všem návštěvníkům vašeho webu, musíte záznam umischovat na stránce Záznamy událostí, která je přístupná každému návštěvníkovi webu.

Po nahrání záznamu na stránku Moje záznamy událostí vygeneruje vaše služba událostí adresy URL pro streamování a stahování záznamu. Adresy URL můžete zkopírovat a vložit do e-mailové zprávy, kterou odešlete účastníkům akce.

Pokud potřebujete heslo pro přehrávání nebo stahování záznamu, ujistěte se, že ho sdělíte zamýšleným divákům, například v e-mailové zprávě.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Události Webexu (klasické).

3

Na levém navigačním panelu vyberte Hostovat událost > Moje záznamy událostí . Nahrajte svou nahrávku, pokud jste tak dosud neudělali.

4

Vedle Další záznamu, který chcete upravit, vyberte Další.

5

Vyberte Změnit.

6

V rozevíracím seznamu Typ vyberte Uvedeno .

7

Klepněte na příkaz Uložit.

Záznam se zobrazí na stránce Záznamy událostí. V části Účast na události (levý navigační panel) > seznam událostí > záznamy událostí.

8

(Nepovinné) Odešlete e-mail a sdílejte záznam události.

9

(Nepovinné) Odešlete e-mail dodavatelům a sdílejte záznam události a sledování.

Odstranění publikovaného záznamu

Publikovaný záznam můžete kdykoli odebrat.

Když odstraníte záznam, odstraníte ho ze stránky Záznamy událostí, která je přístupná každému návštěvníkovi webu.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Události Webexu (klasické).

3

Na levém navigačním panelu vyberte Moje záznamy událostí.

4

Vedle záznamu, který chcete upravit, vyberte Další.

5

Vyberte Odstranit.

6

Chcete-li potvrdit, vyberte OK.

Upravit informace o zaznamenané události

Informace o zaznamenané události můžete kdykoli upravit. Pokud jste již nahrávku publikovali, změny provedené v informacích o záznamu se zobrazí na stránce Záznamy událostí, která je přístupná všem návštěvníkům webu Webex.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Události Webexu (klasické).

3

Na levém navigačním panelu vyberte Moje záznamy událostí.

4

Vedle záznamu, který chcete upravit, vyberte Další.

5

Vyberte Změnit.

6

Proveďte změny a pak vyberte Uložit.

Odeslání e-mailu ke sdílení záznamu

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Události Webexu (klasické).

3

Na levém navigačním panelu vyberte Moje záznamy událostí.

4

Vedle záznamu, který chcete sdílet s ostatními, vyberte E-mail.

5

Vyberte příjemce pro svůj e-mail:

 • Vyberte Vybrat příjemce, chcete-li vybrat kontakty ze seznamu kontaktů.

 • Do seznamu Odeslat do zadejte e-mailové adresy oddělené čárkami.

6

Do pole Zpráva zadejte zprávu.

7

Vyberte Odeslat.

E-mailová zpráva je odeslána vybraným příjemcům a obsahuje informace o záznamu a odkaz pro přehrávání záznamu.

Odeslání e-mailu dodavatelům a sledování zobrazení záznamu

Můžete odeslat e-mail až třem dodavatelům a pomocí zdrojových ID sledovat, ze kterých zdrojů účastníci záznam prohlíželi.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Události Webexu (klasické).

3

Na levém navigačním panelu vyberte Moje záznamy událostí.

4

Vedle záznamu, který chcete sdílet, vyberte Další.

5

Vyberte Odeslat dodavateli.

6

Zadejte až tři dodavatele pro váš e-mail a pak vyberte Odeslat.

E-mailová zpráva je odeslána určeným dodavatelům a obsahuje informace o záznamu a odkaz pro přehrávání záznamu.