Zobacz omówienie zarejestrowanych zdarzeń

Jeśli gospodarz wydarzenia opublikuje zarejestrowane zdarzenie w witrynie sieci Webex, można wyświetlić nagranie. Host może wymagać wykonania jednego lub obu następujących czynności w celu wyświetlenia zarejestrowanego zdarzenia:

 • Zarejestruj się, aby wyświetlić zarejestrowane zdarzenie. W takim przypadku należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i wszelkie inne informacje, których wymaga host.

Odtwarzanie lub pobieranie nagranego wydarzenia

Plik nagrywania można przesyłać strumieniowo lub pobierać, w zależności od opcji określonej przez hosta.

Podczas odtwarzania nagrania po raz pierwszy witryna webex automatycznie pobiera odtwarzacz Webex player na komputer.

1

Jeśli host wymaga, aby użytkownik miał konto użytkownika do wyświetlenia nagrania, zaloguj się do witryny sieci Webex.

2

Wybierz webex wydarzenia (klasyczny) na lewym pasku nawigacyjnym.

3

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Weź udział w wydarzeniu > listę zdarzeń.

4

Wybierz pozycję Wyświetl nagrania zdarzeń.

5

Wykonaj jedną z następujących czynności, stosownie do przypadku:

 • Wybierz pozycję Odtwarzanie dla nagrania, które chcesz odtworzyć.

 • Wybierz pozycję Pobierz dla nagrania, które chcesz pobrać.

6

Jeśli odtwarzanie lub pobieranie nagrania wymaga hasła, wprowadź hasło, które dał ci host.

7

Wybierz opcję Odtwarzanie lub Pobierz ,stosownie do przypadku.

8

Jeśli wyświetlanie nagrania wymaga rejestracji, podaj wymagane informacje w wyświetlonym formularzu, a następnie wybierz pozycję Prześlij.

Publikowanie zarejestrowanego wydarzenia — omówienie

Jeśli rejestrujesz zdarzenie za pomocą Rejestratora Webex, możesz opublikować i udostępnić nagranie na stronie Event Recordings w witrynie witryny usługi zdarzeń w jeden z następujących sposobów:

 • Jeśli nagranie jest nagrane ze zintegrowanego lub autonomicznego rejestratora Webex, przekaż plik nagrywania z rozszerzeniem .wrf z komputera lokalnego na stronę Moje nagrania zdarzeń i opublikuj go z tej strony.

 • Jeśli zdarzenie zostało zarejestrowane na serwerze, serwer Webex automatycznie przesyła plik nagrywania na stronę Moje nagrania zdarzeń. Można zachować i opublikować nagranie z tej strony.

 • Określ adres internetowy lub adres URL, pod którym nagranie znajduje się na publicznie dostępnym serwerze sieci Web, takim jak witryna sieci Web organizacji. Aby użyć tej opcji, możesz poprosić administratora sieci Web organizacji o zapisanie nagrania na serwerze i podanie adresu URL nagrania.

 • Wyślij wiadomość e-mail, aby udostępnić nagranie zdarzenia.

 • Wyślij wiadomość e-mail do dostawców, aby udostępnić nagranie zdarzenia.

Przed opublikowaniem zarejestrowanego zdarzenia można:

 • Przed wyświetleniem nagrania użytkownicy podają informacje rejestracyjne i dostosuj formularz rejestracyjny.

 • Podaj informacje o nagraniu, takie jak opis nagrania i prezentera, czas trwania itd.

 • Ustaw hasło dostępu do wyświetlania nagrania.

Po opublikowaniu nagrania można edytować informacje o nim w dowolnym momencie.

Przekazywanie pliku nagrywania

Jeśli zdarzenie zostało zarejestrowane przy użyciu zintegrowanego lub autonomicznego programu Webex Recorder, można przekazać plik nagrywania z rozszerzeniem .wrf z komputera lokalnego do strony Moje nagrania zdarzeń, a następnie opublikować go z tej strony.

Jeśli zdarzenie zostało zarejestrowane na serwerze, serwer Webex automatycznie prześle plik MP4 na stronę Moje nagrania zdarzeń po zatrzymaniu nagrywarki. Nie musisz go przesyłać samodzielnie.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz webex wydarzenia (klasyczny) na lewym pasku nawigacyjnym.

3

Wybierz pozycję Moje nagrania zdarzeń.

4

Wybierz pozycję Dodaj nagranie.

5

Na stronie Dodawanie nagrywania zdarzeń wprowadź informacje i określ opcje.


 

Maksymalny rozmiar pliku, który można przesłać, to 2 GB.

6

Kliknij przycisk Zapisz.

Publikowanie zarejestrowanego wydarzenia

Wszystkie nagrania zdarzeń są domyślnie niepubliczne: pojawiają się tylko na stronie Moje nagrania z wydarzenia. Zaloguj się do witryny webex, aby wyświetlić i zachować nagrania.

Aby opublikować nagranie i udostępnić je wszystkim odwiedzającym witrynę, należy wyświetlić nagranie na stronie Event Recordings, która jest dostępna dla każdego odwiedzającego witrynę.

Po dodaniu nagrania do strony Moje nagrania zdarzeń usługa zdarzeń generuje adresy URL do przesyłania strumieniowego i pobierania nagrania. Adresy URL można kopiować i wklejać w wiadomości e-mail wysyłanej do uczestników wydarzenia.

Jeśli potrzebujesz hasła do odtwarzania lub pobierania nagrania, upewnij się, że przekazujesz je zamierzonym widzom, na przykład w wiadomości e-mail.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz webex wydarzenia (klasyczny) na lewym pasku nawigacyjnym.

3

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Hostuj wydarzenie > moje nagrania zdarzeń . Prześlij nagranie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

4

Wybierz pozycję Więcej obokWięcej nagrania, które chcesz edytować.

5

Wybierz pozycję Modyfikuj.

6

Z listy rozwijanej Typ wybierz pozycję Na liście .

7

Kliknij przycisk Zapisz.

Nagranie pojawi się na stronie Nagrania zdarzeń. W obszarze Uczestniczenie w wydarzeniu (lewy pasek nawigacyjny) > lista zdarzeń > wyświetl nagrania zdarzeń.

8

(Opcjonalnie) Wyślij wiadomość e-mail do nagrania zdarzenia.

9

(Opcjonalnie) Wyślij wiadomość e-mail do dostawców, aby udostępnić nagranie zdarzenia i śledzić wyświetlanie.

Usuwanie opublikowanego nagrania

Opublikowane nagranie można usunąć w dowolnym momencie.

Usunięcie nagrania powoduje usunięcie go ze strony Nagrania zdarzeń, która jest dostępna dla każdego odwiedzającego witrynę.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz webex wydarzenia (klasyczny) na lewym pasku nawigacyjnym.

3

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Moje nagrania zdarzeń.

4

Wybierz pozycję Więcej obok nagrania, które chcesz edytować.

5

Wybierz pozycję Usuń.

6

Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić.

Edytowanie informacji o zarejestrowanym zdarzeniu

Informacje o zarejestrowanym zdarzeniu można edytować w dowolnym momencie. Jeśli nagranie zostało już opublikowane, zmiany wprowadzone w informacjach o nagraniu pojawią się na stronie Nagrania zdarzeń, która jest dostępna dla wszystkich osób odwiedzających witrynę webex.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz webex wydarzenia (klasyczny) na lewym pasku nawigacyjnym.

3

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Moje nagrania zdarzeń.

4

Wybierz pozycję Więcej obok nagrania, które chcesz edytować.

5

Wybierz pozycję Modyfikuj.

6

Wprowadzać zmiany, a następnie wybrać pozycję Zapisz.

Wysyłanie wiadomości e-mail w celu udostępnienia nagrania

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz webex wydarzenia (klasyczny) na lewym pasku nawigacyjnym.

3

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Moje nagrania zdarzeń.

4

Wybierz pozycję Poczta e-mail obok nagrania, które chcesz udostępnić innym osobom.

5

Wybierz adresatów wiadomości e-mail:

 • Wybierz pozycję Wybierz adresatów, aby wybrać kontakty z listy kontaktów.

 • Wpisz adresy e-mail na liście Wyślij do, oddzielone przecinkami.

6

Wpisz wiadomość w oknie wiadomości.

7

Wybierz pozycję Wyślij.

Wiadomość e-mail jest wysyłana do wybranych adresatów i zawiera informacje o nagraniu oraz link do odtwarzania nagrania.

Wysyłanie wiadomości e-mail do dostawców i śledzenie wyświetlania nagrywania

Możesz wysłać wiadomość e-mail do maksymalnie trzech dostawców i użyć identyfikatorów źródłowych, aby śledzić, z których źródeł uczestnicy wyświetlają nagranie.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz webex wydarzenia (klasyczny) na lewym pasku nawigacyjnym.

3

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Moje nagrania zdarzeń.

4

Wybierz pozycję Więcej obok nagrania, które chcesz udostępnić.

5

Wybierz pozycję Wyślij do dostawcy.

6

Określ maksymalnie trzech dostawców wiadomości e-mail, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Wiadomość e-mail jest wysyłana do określonych dostawców i zawiera informacje o nagraniu oraz łącze do odtwarzania nagrania.