Visa inspelade händelser – översikt

Om en händelsens värd publicerar en inspelad händelse på din Webex-webbplats kan du visa inspelningen. En värd kan kräva att du gör något eller båda av följande för att kunna titta på en inspelad händelse:

 • Registrera dig för att visa en inspelad händelse. I så fall måste du uppge namn, e-postadress och annan information som värden efterfrågar.

Spela upp eller hämta en inspelad händelse

Du kan direktuppspela eller hämta en inspelningsfil, beroende på vilket alternativ som värden anger.

När du spelar upp en inspelning för första gången hämtar din Webex-webbplats automatiskt Webex-spelaren till din dator.

1

Om värden kräver att du har en användarkonto visa en inspelning loggar du in på din Webex-webbplats.

2

Välj Webex Events (klassisk) till vänster navigeringsrad.

3

Till vänster på navigeringsrad väljer du Delta i en händelse > Lista över händelser .

4

Välj Visa händelseinspelningar.

5

Gör något av följande, om det är tillämpligt:

 • Välj Uppspelning för inspelningen du vill spela upp.

 • Välj Hämta för inspelningen du vill hämta.

6

Om du behöver ett lösenord för att kunna spela upp eller hämta en inspelning anger du lösenordet som värden gav dig.

7

Klicka på Uppspelning eller Hämta.

8

Om registrering krävs anger du den information som krävs i formuläret som visas och väljer sedan Skicka.

Publicera en inspelad händelse – översikt

Om du spelar in en händelse med Webex-inspelaren kan du publicera inspelningen på sidan För händelsetjänstens händelseinspelningar på något av följande sätt:

 • Om inspelningen har gjorts i den integrerade eller fristående Webex-inspelaren överför du inspelningsfilen med tillägget .wrf från din dator till händelseinspelningar-sidan och publicerar den från den sidan.

 • Om händelsen spelades in på servern överför Webex-servern inspelningsfilen automatiskt till händelseinspelningar sidan. Från denna sida kan du hantera och publicera inspelningen.

 • Ange den webbadress eller URL där inspelningen finns på en offentligt tillgänglig webbserver, till exempel organisationens webbplats. Om du vill använda detta alternativ kan du be din organisations webbadministratör att spara inspelningen på servern och ge dig inspelningens URL.

 • Skicka ett e-postmeddelande för att dela en händelseinspelning.

 • Skicka ett e-postmeddelande till leverantörer för att dela en inspelning av en händelse.

Innan du publicerar en inspelad händelse kan du:

 • Ange att användare ska ge registreringsinformation innan de visar inspelningen samt anpassa registreringsformuläret.

 • Ange information om inspelningen, exempelvis en beskrivning av inspelningen och presentatören, varaktighet o.s.v.

 • Ange lösenordet för att visa inspelningen.

När du har publicerat en inspelning kan du när som helst redigera informationen.

Överföra en inspelningsfil

Om du har spelat in en händelse med den integrerade eller fristående Webex-inspelaren kan du överföra inspelningsfilen med tillägget .wrf från din dator till händelseinspelningar-sidan och sedan publicera inspelningen från den sidan.

Om du spelade in en händelse på servern överför Webex-servern automatiskt MP4-filen till händelseinspelningar när du stoppar inspelaren. Du behöver inte överföra den själv.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Webex Events (klassisk) till vänster navigeringsrad.

3

Välj händelseinspelningar.

4

Välj Lägg till inspelning.

5

Ange information och alternativ på sidan Lägg till händelseinspelning.


 

Den maximala filstorleken du kan överföra är 2 GB.

6

Välj Spara.

Publicera en inspelad händelse

Alla mötesinspelningar är ”Ej listade” som standard: De visas endast på sidan Mina händelseinspelningar. Logga in på din Webex-webbplats för att visa och hantera inspelningar.

Om du vill publicera en inspelning och göra den tillgänglig för alla som besöker din webbplats, måste du lista inspelningen på sidan Händelseinspelningar som är tillgänglig för alla webbplatsbesökare.

När en inspelning har lagts till i Mina händelseinspelningar genererar händelsetjänsten URL-adresser för direktuppspelning och hämtning av inspelningen. Du kan kopiera och klistra in URL-adresserna i ett e-postmeddelande som du sedan kan skicka till händelsens deltagare.

Om du kräver att ett lösenord anges för att spela upp eller hämta en inspelning ska du se till att detta lösenord delges de avsedda tittarna, exempelvis via ett e-postmeddelande.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Webex Events (klassisk) till vänster navigeringsrad.

3

Välj Var värd navigeringsrad för en > händelseinspelningar till vänster. Överför inspelningen om du inte redan gjort detta.

4

Välj Mer Mer bredvid inspelningen du vill redigera.

5

Välj Ändra.

6

I rullgardinsmenyn Typ väljer du Listad.

7

Välj Spara.

Inspelningen visas på sidan Händelseinspelningar. Under Delta i en händelse (vänster navigeringsrad) > Lista över händelser > Visa mötesinspelningar.

8

(Valfritt) Skicka ett e-postmeddelande för att dela en mötesinspelning.

9

(Valfritt) Skicka ett e-postmeddelande till leverantörer för att dela en mötesinspelning och spåra visning.

Ta bort en publicerad inspelning

Du kan när som helst ta bort en publicerad inspelning.

När du tar bort en inspelning kan du ta bort den från sidan Händelseinspelningar som är tillgänglig för alla webbplatsbesökare.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Webex Events (klassisk) till vänster navigeringsrad.

3

Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.

4

Välj Mer bredvid inspelningen du vill redigera.

5

Välj Ta bort.

6

Välj OK för att bekräfta.

Redigera information om en inspelad händelse

Du kan när som helst redigera information om en händelseinspelning. Om du redan har publicerat en inspelning visas ändringarna du gör i inspelningsinformation på sidan Händelseinspelningar. Den här sidan är tillgänglig för alla som besöker din Webex-webbplats.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Webex Events (klassisk) till vänster navigeringsrad.

3

Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.

4

Välj Mer bredvid inspelningen du vill redigera.

5

Välj Ändra.

6

Gör dina ändringar och välj Spara.

Skicka e-post för att dela en inspelning

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Webex Events (klassisk) till vänster navigeringsrad.

3

Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.

4

Välj E-post bredvid inspelningen som du vill dela med andra.

5

Välj mottagare av ditt e-postmeddelande:

 • Välj Välj mottagare för att välja kontakter i din Kontaktlista.

 • Ange e-postadresser i listan Skicka till, avgränsade med kommatecken.

6

Skriv ett meddelande i rutan Ditt meddelande.

7

Välj Skicka.

Ditt e-postmeddelande skickas till de valda mottagarna och det inkluderar information om inspelningen och en länk för att spela upp inspelningen.

Skicka e-post till leverantörer och spåra inspelningsvisning

Du kan skicka ett e-postmeddelande till upp till tre leverantörer och använda käll-ID för att spåra från vilka källor deltagarna tittar på inspelningen.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Webex Events (klassisk) till vänster navigeringsrad.

3

Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.

4

Välj Mer bredvid inspelningen du vill dela.

5

Välj Skicka till leverantör.

6

Välj upp till tre leverantörer att skicka e-posten till och välj sedan Skicka.

Ditt e-postmeddelande skickas till angivna leverantörer och innehåller information om inspelningen och en länk för att spela upp inspelningen.