Vise oversikt over opptak av hendelser

Hvis vert for en hendelse publiserer et opptak av en hendelse på Webex-nettstedet, kan du vise opptaket. En vert kan kreve at du gjør én av eller begge de følgende for å vise et opptak av en hendelse:

 • Registre deg for å vise opptaket av en hendelse. I dette tilfellet må du oppgi navn, e-postadresse og annen informasjon som verten krever.

Spille av eller laste ned opptak av hendelse

Du kan strømme eller laste ned en fil med opptak, avhengig av hvilket alternativ verten angir.

Når du spiller av et opptak for første gang, laster Webex-nettstedet automatisk ned Webex-spilleren til datamaskinen.

1

Dersom verten krever at du har en brukerkonto for å vise et opptak, logger du på Webex-nettstedet.

2

Velg Webex Events (klassisk) i navigasjonsfeltet til venstre.

3

Velg Delta på en hendelse > Liste over hendelser i navigasjonsfeltet til venstre.

4

Velg Vis hendelsesopptak.

5

Gjør ett av følgende etter behov:

 • Velg Avspilling for opptaket du vil spille av.

 • Velg Last ned for opptaket du vil laste ned.

6

Hvis avspilling eller nedlasting av opptaket krever et passord, skriver du inn passordet som verten ga deg.

7

Velg Avspilling eller Last ned etter behov.

8

Hvis visning av opptaket krever registrering, oppgir du den nødvendige informasjonen i skjemaet som vises, og deretter velger du Send inn.

Publisere en oversikt over opptak av hendelser

Hvis du tar opp en hendelse ved bruk av Webex-opptaker, kan du publisere og gjøre opptaket tilgjengelig på hendelsestjenestenettstedets Hendelsesopptak-side på én av følgende måter:

 • Hvis opptaket ble gjort fra integrert eller frittstående Webex-opptaker, laster du opp opptaket i WRF-format fra den lokale datamaskinen til siden Mine hendelsesopptak og publiserer det fra den siden.

 • Hvis hendelsen ble tatt opp på serveren, laster Webex-serveren automatisk opp opptaket til siden Mine hendelsesopptak. Du kan vedlikeholde og publisere opptaket fra den siden.

 • Angi nettadressen, eller URL-adressen, der opptaket ligger på en offentlig tilgjengelig nettserver, for eksempel organisasjonens nettsted. Hvis du vil bruke dette alternativet, kan du be organisasjonens nettadministrator om å lagre opptaket på serveren og gi deg URL-adressen til opptaket.

 • Send en e-post for å dele hendelsesopptaket.

 • Send en e-post til leverandører for å dele opptak av en hendelse.

Før du publiserer opptaket av en hendelse, kan du gjøre følgende:

 • Angi at brukere oppgir registreringsinformasjon før de viser opptak, og tilpass registreringsskjemaet.

 • Gi informasjon om opptaket, for eksempel en beskrivelse av opptaket og presentatøren, varigheten og så videre.

 • Angi et tilgangspassord for visning av opptaket.

Når du har publisert et opptak, kan du når som helst redigere informasjon om det.

Laste opp en fil med opptak

Hvis du gjorde opptak av en hendelse ved bruk av den integrerte eller frittstående Webex-opptakeren, kan du laste opp filen med opptaket i WRF-format fra den lokale datamaskinen til siden Mine hendelsesopptak og deretter publisere det fra denne siden.

Hvis du gjorde opptak av en hendelse på serveren, laster Webex-serveren automatisk opp en MP4-fil til siden Mine hendelsesopptak etter at du har stoppet opptakeren. Du trenger ikke å laste det opp selv.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Webex Events (klassisk) i navigasjonsfeltet til venstre.

3

Velg Mine hendelsesopptak.

4

Velg Legg til opptak.

5

Skriv inn informasjon på siden Legg til hendelsesopptak og angi alternativer.


 

Den maksimale filstørrelsen du kan laste opp, er 2 GB.

6

Velg Lagre.

Publisere et opptak av hendelse

Alle hendelsesopptak er som standard ikke oppført: de vises kun på siden Mine hendelsesopptak. Logg på Webex-nettstedet for å vise og vedlikeholde opptakene.

Dersom du vil publisere et opptak og gjøre det tilgjengelig for alle besøkende på nettstedet, må du føre opp opptaket på siden Hendelsesopptak, som er tilgjengelig for alle besøkende på nettstedet.

Når et opptak er lagt til på siden Mine hendelsesopptak, genererer hendelsestjenesten URL-adresser for direkteavspilling og nedlasting av opptaket. Du kan kopiere og lime inn URL-adressene i en e-postmelding du sender til hendelsesdeltakere.

Hvis du trenger et passord for å spille av eller laste ned et opptak, må du kontrollere at du kommuniserer det til de tiltenkte seerne, for eksempel i en e-postmelding.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Webex Events (klassisk) i navigasjonsfeltet til venstre.

3

I navigasjonsfeltet til venstre velger du Vær vert for en hendelse > Mine hendelsesopptak. Last opp opptaket ditt, hvis du ikke har gjort det ennå.

4

Velg MerFlere ved siden av opptaket du vil redigere.

5

Velg Endre.

6

Gå til rullegardinlisten Type og velg Listet opp.

7

Velg Lagre.

Opptaket vises på siden Hendelsesopptak. Under Delta på en hendelse (venstre navigasjonsfelt) > Liste over hendelser > Vis hendelsesopptak.

8

(Valgfritt) Send en e-post for å dele et hendelsesopptak.

9

(Valgfritt) Send en e-post til leverandører for å dele et hendelsesopptak og spore visning.

Slette et publisert opptak

Du kan når som helst fjerne et publisert opptak.

Når du sletter et opptak, sletter du det fra siden Hendelsesopptak, som er tilgjengelig for alle besøkende på nettstedet.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Webex Events (klassisk) i navigasjonsfeltet til venstre.

3

Velg Mine hendelsesopptak i navigasjonsfeltet til venstre.

4

Velg Mer ved siden av opptaket du vil redigere.

5

Velg Slett.

6

Velg OK for å bekrefte.

Redigere informasjon om opptak av en hendelse

Du kan når som helst redigere informasjon om et opptak av en hendelse. Hvis du allerede har publisert et opptak, vises endringene du gjør i opptaksinformasjonen, på siden Hendelsesopptak, som er tilgjengelig for alle besøkende på Webex-nettstedet.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Webex Events (klassisk) i navigasjonsfeltet til venstre.

3

Velg Mine hendelsesopptak i navigasjonsfeltet til venstre.

4

Velg Mer ved siden av opptaket du vil redigere.

5

Velg Endre.

6

Gjør endringene, og velg deretter Lagre.

Sende en e-post for å dele et opptak

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Webex Events (klassisk) i navigasjonsfeltet til venstre.

3

Velg Mine hendelsesopptak i navigasjonsfeltet til venstre.

4

Velg E-post ved siden av opptaket du vil dele med andre.

5

Velg mottakere for e-posten din:

 • Velg Velg mottakere for å velge kontakter fra kontaktlisten.

 • Skriv inn e-postadresser i Send til-listen, atskilt med komma.

6

Skriv inn en melding i boksen Din melding.

7

Velg Send.

E-postmeldingen sendes til de valgte mottakerne, og inneholder informasjon om opptaket og en kobling for å spille av opptaket.

Sende en e-post til leverandører og spore visning av opptak

Du kan sende en e-post til opptil tre leverandører og bruke kilde-ID-er for å spore hvilke kilder deltakerne viser opptaket fra.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Webex Events (klassisk) i navigasjonsfeltet til venstre.

3

Velg Mine hendelsesopptak i navigasjonsfeltet til venstre.

4

Velg Mer ved siden av opptaket du vil dele.

5

Velg Send til leverandør.

6

Angi opptil tre leverandører for e-posten, og velg deretter Send.

E-postmeldingen sendes til de spesifiserte leverandørene, og inneholder informasjon om opptaket og en kobling for å spille av opptaket.