Overzicht van Opgenomen gebeurtenissen weergeven

Als een gebeurtenishost opgenomen gebeurtenis op uw Webex-site publiceert, kunt u de opname bekijken. Een host kan vereisen dat u één of beide van de volgende handelingen uitvoert om een opgenomen gebeurtenis te kunnen bekijken:

 • Registreren om een opgenomen gebeurtenis te bekijken. In dat geval moet u uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die de host vereist, invoeren.

Een opgenomen gebeurtenis afspelen of downloaden

U kunt een opnamebestand streamen of downloaden, afhankelijk van de optie die de host specificeert.

Als u een opname voor het eerst afspelen, wordt de Webex-speler automatisch van de Webex-site gedownload op uw computer.

1

Als de host vereist dat u een persoonlijke gebruikersaccount om een opname te bekijken, meld u zich aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Webex Events (klassiek) in het linker navigatiebalk.

3

Selecteer aan de linkerkant navigatiebalk Deelnemen aan een gebeurtenis > lijst met gebeurtenissen .

4

Selecteer Gebeurtenisopnamen weergeven.

5

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer Afspelen voor de opname die u wilt afspelen.

 • Selecteer Downloaden voor de opname die u wilt downloaden.

6

Als voor het afspelen of downloaden van de opname een wachtwoord nodig is, voert u het wachtwoord in dat de host u heeft gegeven.

7

Selecteer Afspelen of Downloaden.

8

Als voor het weergeven van de opname een registratie nodig is, voert u de benodigde gegevens in op het formulier dat wordt weergegeven en klikt u vervolgens op Verzenden.

Overzicht van Een opgenomen gebeurtenis publiceren

Als u met behulp van de Webex-recorder een gebeurtenis opneemt, kunt u op één van de volgende manieren de opname publiceren en beschikbaar maken op de pagina Gebeurtenisopnamen van uw gebeurtenisservicewebsite:

 • Als de opname is gemaakt met de geïntegreerde of zelfstandige Webex-recorder, uploadt u het opnamebestand, met een .wrf-extensie, van uw lokale computer naar de Mijn gebeurtenisopnamen-pagina en publiceert u het vanaf die pagina.

 • Als de gebeurtenis is opgenomen op de server, uploadt de Webex-server het opnamebestand automatisch naar Mijn gebeurtenisopnamen pagina. U kunt de opname vanaf die pagina beheren en publiceren.

 • Geef het internetadres of de URL op van een algemeen toegankelijke webserver waarop de opname staat, zoals de website van uw organisatie. Als u deze optie wilt gebruiken, kunt u de webbeheerder van uw organisatie vragen om de opname op de server op te slaan en u de URL voor de opname te geven.

 • Stuur een e-mail om de gebeurtenisopname te delen.

 • Stuur een e-mail naar leveranciers om een gebeurtenisopname te delen.

Voordat u een opgenomen gebeurtenis publiceert kunt u:

 • Specificeren dat gebruikers registratiegegevens invoeren voordat ze de opname bekijken en het registratieformulier aanpassen.

 • Informatie geven over de opname, zoals een beschrijving van de opname en de presentator, de duur, enzovoort.

 • Een toegangswachtwoord voor het bekijken van de opname instellen.

Na het publiceren van een opname kunt u de informatie erover op elk moment bewerken.

Een opnamebestand uploaden

Als een opname is gemaakt met behulp van de geïntegreerde of zelfstandige Webex-recorder, kunt u het opnamebestand, met een .wrf-extensie, uploaden van uw lokale computer naar de pagina Mijn gebeurtenisopnamen en publiceert u het vanaf die pagina.

Als u een gebeurtenis op de server hebt opgenomen, uploadt de Webex-server een MP4-bestand automatisch naar de Mijn gebeurtenisopnamen nadat u derecorder hebt gestopt. U hoeft het bestand niet zelf te uploaden.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Webex Events (klassiek) in het linker navigatiebalk.

3

Selecteer Mijn gebeurtenisopnamen.

4

Selecteer Opname toevoegen.

5

Voer op de pagina Gebeurtenisopname toevoegen informatie in en geef opties op.


 

De maximale bestandsgrootte die u kunt uploaden is 2 GB.

6

Selecteer Opslaan.

Een opgenomen gebeurtenis publiceren

Alle gebeurtenisopnamen zijn standaard 'Niet in lijst': deze worden alleen op de pagina Mijn gebeurtenisopnamen weergegeven. Meld u aan bij uw Webex-site om de opnamen te bekijken en te onderhouden.

Als u een opname wilt publiceren en beschikbaar wilt maken voor alle bezoekers van uw site, moet u de opname vermelden op de pagina Gebeurtenisopnamen, die toegankelijk is voor alle sitebezoekers.

Nadat een opname is toegevoegd aan de pagina Mijn gebeurtenisopnamen, genereert uw gebeurtenisservice URL's voor het streamen en downloaden van de opname. U kunt de URL's kopiëren en plakken in een e-mail die u verzendt aan deelnemers aan de gebeurtenis.

Als er een wachtwoord vereist is voor het afspelen of downloaden van een opname, geeft u het door aan de beoogde kijkers, bijvoorbeeld in een e-mailbericht.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Webex Events (klassiek) in het linker navigatiebalk.

3

Selecteer in de navigatiebalk Gebeurtenis hosten >Mijn gebeurtenisopnamen. Upload uw opname als u dat nog niet gedaan hebt.

4

Selecteer Meer naast de opname die u wiltMeer bewerken.

5

Selecteer Wijzigen.

6

In de vervolgkeuzelijst Type selecteert u In lijst.

7

Selecteer Opslaan.

De opname wordt weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen. Onder Deelnemen aan een gebeurtenis (linkernavigatiebalk) > Lijst met gebeurtenissen > Gebeurtenisopnamen weergeven.

8

(Optioneel) Verzend een e-mail om een gebeurtenisopname te delen.

9

(Optioneel) Verzend een e-mail naar leveranciers om een gebeurtenisopname te delen en de weergave ervan te traceren.

Een gepubliceerde opname verwijderen

U kunt een gepubliceerde opname op elk moment verwijderen.

Als u een opname verwijdert, verwijdert u deze uit de pagina Gebeurtenisopnamen, die toegankelijk is voor alle sitebezoekers.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Webex Events (klassiek) in het linker navigatiebalk.

3

Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.

4

Selecteer Meer naast de opname die u wilt bewerken.

5

Selecteer Verwijderen.

6

Klik op OK om te bevestigen.

Informatie over een opgenomen gebeurtenis bewerken

U kunt op elk moment informatie over een opgenomen gebeurtenis bewerken. Als u een opname al hebt gepubliceerd, worden de aangebrachte wijzigingen opnamegegevens weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen, die toegankelijk is voor alle bezoekers aan uw Webex-site.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Webex Events (klassiek) in het linker navigatiebalk.

3

Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.

4

Selecteer Meer naast de opname die u wilt bewerken.

5

Selecteer Wijzigen.

6

Breng uw wijzigingen aan en selecteer Opslaan.

Een e-mail verzenden om een opname te delen

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Webex Events (klassiek) in het linker navigatiebalk.

3

Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.

4

Selecteer E-mail naast de opname die u met anderen wilt delen.

5

Selecteer ontvangers voor uw e-mail:

 • Selecteer Ontvangers selecteren om contactpersonen te selecteren in uw lijst met contactpersonen.

 • Typ e-mailadressen in de lijst Verzenden naar en scheid ze van elkaar met komma's.

6

Typ een bericht in het vak Uw bericht.

7

Selecteer Verzenden.

Uw e-mailbericht wordt verzonden naar de geselecteerde ontvangers en bevat informatie over de opname en een koppeling om de opname af te spelen.

Een e-mail aan leveranciers verzenden en het bekijken van de opname traceren

U kunt een e-mail verzenden aan maximaal drie leveranciers en bron-id's gebruiken om te traceren van welke bronnen deelnemers de opname bekijken.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Webex Events (klassiek) in het linker navigatiebalk.

3

Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.

4

Selecteer Meer naast de opname die u wilt delen.

5

Selecteer Verzenden naar leverancier.

6

Geef maximaal drie leveranciers op voor uw e-mail en selecteer Verzenden.

Uw e-mailbericht wordt verzonden naar de opgegeven leveranciers en bevat informatie over de opname en een koppeling om de opname af te spelen.