Можете да изберете тапет (фон) за екрана на телефона.

1

Приложения за пресата .

2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания на екрана> Wallpaper.

3

Натиснете Избор, за да преминете през списъка и изберете тапет.

4

Натиснете Задаване, за да приложите избора.