Pro obrazovku telefonu můžete zvolit tapetu (pozadí).

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte možnosti Preference uživatele > Preference obrazovky > Tapeta.

3

Stisknutím tlačítka Vybrat se můžete v seznamu posunovat a vybrat požadovanou tapetu.

4

Stisknutím tlačítka Nastavit použijete vybranou možnost.