Môžete vybrať tapetu (pozadie) pre telefónnu obrazovku.

1

Tlačové aplikácie .

2

Vyberte položku Používateľské nastavenia > Predvoľby obrazovky> tapeta.

3

Po stlačení tlačidla Vybrať sa môžete posúvať v zozname a vybrať si tapetu.

4

Stlačením tlačidla Nastaviť použite vybranú hodnotu.