באפשרותך לבחור את הטפט (רקע) עבור מסך הטלפון.

1

יישומים לעיתונות .

2

בחר העדפות משתמש > העדפות מסך > טפט.

3

לחץ על בחר כדי לגלול ברשימה ובחר טפט.

4

לחץ על ' קבע ' כדי להחיל את הבחירה.