Du kan velge bakgrunn for telefonskjermen.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Brukerinnstillinger > Skjerminnstillinger > Bakgrunn.

3

Trykk på Velg for å bla gjennom listen og velge bakgrunn.

4

Trykk på Angi for å bruke valget.