Du kan velge bakgrunn for telefonskjermen.

1

Trykk på programmer.

2

Velg bruker innstillinger > skjerm innstillinger > bakgrunn.

3

Trykk på Velg for å bla gjennom listen og velge bakgrunn.

4

Trykk på Angi for å bruke valget.