Možete odabrati podlogu (pozadinu) za zaslon telefona.

1

Pritisnite aplikacije.

2

Odaberite korisničke preference > zaslonske preference > pozadinu.

3

Pritisnite Odaberi za pomicanje kroz popis i odaberite podlogu.

4

Primijenite odabir pritiskom na Postavi.