Možete odabrati podlogu (pozadinu) za zaslon telefona.

1

Pritisnite aplikacije .

2

Odaberite Preference korisnika> preference zaslona > pozadina.

3

Pritisnite Odaberi za pomicanje kroz popis i odaberite podlogu.

4

Primijenite odabir pritiskom na Postavi.