Du kan välja bakgrundsbild för telefonskärmen.

1

Tryck på Program .

2

Välj Användarinställningar > Skärminställningar > Bakgrund.

3

Tryck på Välj för att bläddra genom listan och välja bakgrund.

4

Tryck på Ange för att verkställa valet.