U kunt de achtergrond van het telefoonscherm selecteren.

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Gebruikersvoorkeuren > Schemvoorkeuren > Achtergrond.

3

Druk op selecteren om door de lijst te schuiven en selecteer een achtergrondafbeelding.

4

Druk op Instellen om de selectie toe te passen.