Można wybrać tapetę (tło) ekranu telefonu.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybrać kolejno opcje Preferencje użytkownika (User preferences) > Preferencje ekranu (Screen preferences) > Tapeta (Wallpaper).

3

Naciskaj przycisk Wybierz, aby przewijać listę i wybrać tapetę.

4

Naciśnij przycisk Ustaw, aby potwierdzić wybór.