Można wybrać tapetę (tło) wyświetlacza telefonu.

1

Nacisnać przycisk Aplikacje .

2

Wybrać kolejno opcje Preferencje użytkownika (User preferences) > Preferencje ekranu (Screen preferences) > Tapeta (Wallpaper).

3

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby przewijać listę i wybrać tapetę.

4

Nacisnać przycisk Ustaw, aby zastosować wybór.