Možete da izaberete poster (pozadinu) za ekran telefona.

1

Pritisnite aplikacije.

2

Izaberite željene postavke > za ekran > poster.

3

Pritisnite taster Select da biste se pomerali kroz listu i izabrali poster.

4

Pritisnite taster Set da biste primenili selekciju.