Du kan vælge baggrunden til telefonens skærm.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Brugerpræferencer > Skærmpræferencer > Baggrund.

3

Tryk på Vælg for at rulle gennem listen og vælg en baggrund.

4

Tryk på Indstil for at anvende valget.