Присвояване на номера на устройства и свързване на номер към вътрешен номер

Можете да зададете номера на устройствата на потребителя по всяко време. Можете да зададете разширения, които са свързани с служебен номер на потребителя. Присвоените разширения се показват на дисплеите на телефона.
1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Потребители и изберете потребителя, на когото искате да присвоите номер.

2

Щракнете върху Обаждане и след това щракнете Добавете нов ред .

3

Изберете Удължаване и а Телефонен номер от падащите списъци и след това щракнете Запазете .

Премахване на разширение

Можете да премахнете разширенията, които са присвоени на потребител по всяко време.
1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Потребители и изберете потребителя, от когото искате да премахнете разширението.

2

Щракнете върху Обаждане и изберете разширението, което искате да премахнете.

3

Щракнете върхуикона и щракнете Премахване на линията .

4

Изберете Премахване на линията .