Přiřazení čísel zařízením a připojení čísla k lince

Čísla můžete kdykoli přiřadit zařízením uživatele. Můžete přiřadit linky, které vážou k pracovnímu číslu uživatele. Přiřazené linky se zobrazují na displejích telefonů.
1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na položku Uživatelé a vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit číslo.

2

Klikněte na možnost Volání a poté na možnost Přidat novou linku.

3

V rozevíracích seznamech vyberte linku a telefonní číslo a klikněte na tlačítko Uložit.

Odebrat linku

Linky přiřazené uživateli můžete kdykoli odebrat.
1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na položku Uživatelé a vyberte uživatele, ze kterého chcete linku odebrat.

2

Klikněte na možnost Volání a vyberte linku, kterou chcete odebrat.

3

Klikněte naa klikněte na možnost Odebrat linku.

4

Vyberte možnost Odebrat linku.