Tilldela nummer till enheter och anslut ett nummer till en anknytning

Du kan tilldela nummer till en användares enheter när som helst. Du kan tilldela anknytningar som ansluter till en användares arbetsnummer. Tilldelade anknytningar visas på telefon skärmar.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer användaren som du vill tilldela ett nummer till.

2

Klicka på Samtal och klicka sedan på Lägg till en ny linje.

3

Välj en anknytning och ett telefonnummer i listrutan och klicka sedan på Spara.

Ta bort en anknytning

Du kan när som helst ta bort anknytningar som har tilldelats en användare.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill ta bort anknytningen från.

2

Klicka på Samtal och välj den anknytning som du vill ta bort.

3

Klicka påikonen och klicka på Ta bort linje.

4

Välj Ta bort linje.