Tilordne nummer til enheter og koble et nummer til en utvidelse

Du kan når som helst tilordne nummer til en brukers enheter. Du kan tilordne utvidelser som er knyttet til en brukers arbeidsnummer. Tilordnede utvidelser vises på telefondisplayer.
1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil tilordne et nummer til.

2

Klikk på Samtaler, og klikk deretter på Legg til en ny linje.

3

Velg en Utvidelse og et Telefonnummer fra rullegardinlistene, og klikk på Lagre.

Fjerne en utvidelse

Du kan når som helst fjerne utvidelser som er tilordnet en bruker.
1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil fjerne utvidelsen fra.

2

Klikk på Samtaler og velg utvidelsen du vil fjerne.

3

Klikk på-ikonet, og klikk på Fjern linje .

4

Velg Fjern linje.