Aygıtlara numara atama ve bir numarayı dahili numaraya bağlama

Kullanıcının cihazlarına istediğiniz zaman numaralar atayabilirsiniz. Bir kullanıcının iş numarasına bağlanan uzantılar atayabilirsiniz. Atanan uzantılar, telefon görüntümde gösterilir.

1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.comKullanıcılar 'a gidin ve numara atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Arama 'Ya tıklayın ve ardından Yeni bir satır ekle 'ye tıklayın.

3

Açılır listelerden bir uzantı ve telefon numarası seçin ve ardından Kaydet 'e tıklayın .

Uzantıyı kaldırma

Bir kullanıcıya atanan uzantıları istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.comKullanıcılar 'a gidin ve uzantısını kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Çağrı'a tıklayın ve kaldırmak istediğiniz uzantıyı seçin.

3

Simgesine tıklayın ve hattı kaldır 'a tıklayın.

4

Hattı kaldır 'ı seçin.