Przypisz numery do urządzeń i podłącz numer do numeru wewnętrznego

Numery można przypisać do urządzeń użytkownika w dowolnym momencie. Można przypisać numery wewnętrzne powiązane z numerem roboczym użytkownika. Przypisane numery wewnętrzne są wyświetlane na wyświetlaczach telefonów.
1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do użytkowników i wybierz użytkownika, do którego chcesz przypisać numer.

2

Kliknij Calling, a następnie kliknij Add a New Line (Dodaj nową linię).

3

Wybierz numer wewnętrzny i numer telefonu z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuń numer wewnętrzny

W dowolnym momencie można usunąć numery wewnętrzne przypisane do użytkownika.
1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do użytkowników i wybierz użytkownika, z którego chcesz usunąć numer wewnętrzny.

2

Kliknij Calling, a następnie wybierz numer wewnętrzny, który chcesz usunąć.

3

Klikniji kliknij przycisk Usuń linię.

4

Wybierz opcję Usuń linię.