Dodelite brojeve uređajima i povežite broj sa lokalom

Brojeve možete da dodelite uređajima korisnika u bilo kom trenutku. Možete da dodelite lokale koji su vezani za korisničke broj na poslu. Dodeljeni lokali se prikazuju na ekranu telefona.
1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com, idite do stavke "Korisnici" i izaberite korisnika kojima želite da dodelite broj.

2

Kliknite na "Pozivanje", a zatim na " Dodaj novu liniju".

3

Odaberite lokal i broj telefona sa padajućih lista, a zatim kliknite na "Sačuvaj".

Уклони лок

Možete da uklonite lokale koji su dodeljeni korisniku u bilo kom trenutku.
1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com, idite na " Korisnici" i izaberite korisnika sa kojeg želite da uklonite lokal.

2

Kliknite na "Pozivanje" i izaberite lokal koji želite da uklonite.

3

Kliknite na datotekuikona i kliknite na "Ukloni liniju".

4

Izaberite " Ukloni liniju".