הקצה מספרים למכשירים וחיבר מספר לשלוחה

באפשרותך להקצות מספרים למכשירי משתמש בכל עת. באפשרותך להקצות שלוחות שמתחברות למספר עבודה של משתמש. שלוחות שהוקצו מופיעות בצגי הטלפון.
1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים, ובחר את המשתמש שאליו ברצונך להקצות מספר.

2

לחץ על שיחות, ולאחר מכן לחץ על הוסף קו חדש.

3

בחר שלוחה ומספר טלפון מהרשימות הנפתחות ולאחר מכן לחץ על שמור.

הסרת שלוחה

באפשרותך להסיר שלוחות המוקצות למשתמש בכל עת.
1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים, ובחר את המשתמש שממנו ברצונך להסיר את השלוחה.

2

לחץ על שיחות, ובחר את השלוחה שברצונך להסיר.

3

לחצו עלהסמל ולחץ על הסר קו.

4

בחר הסר קו.