Priraďte čísla zariadeniam a pripojte číslo k pobočke

Zariadeniam používateľa môžete kedykoľvek priradiť čísla. Môžete priradiť rozšírenia, ktoré sa viažu na pracovné číslo používateľa. Priradené rozšírenia sa zobrazujú na displejoch telefónov.
1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Používateliaa vyberte používateľa, ktorému chcete priradiť číslo.

2

Kliknite Volaniea potom kliknite Pridať nový riadok.

3

Vyberte si Rozšírenie a a Telefónne číslo z rozbaľovacích zoznamov a potom kliknite na Uložiť.

Odstráňte rozšírenie

Rozšírenia, ktoré sú priradené používateľovi, môžete kedykoľvek odstrániť.
1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Používateliaa vyberte používateľa, ktorému chcete rozšírenie odstrániť.

2

Kliknite Volaniea vyberte rozšírenie, ktoré chcete odstrániť.

3

Kliknite naa kliknite na Odstrániť riadok.

4

Vyberte Odstrániť riadok.