Можете да споделяте един и същ телефонен номер с един или повече от колегите си. Например като административен асистент може да отговаряте за скрининг на обажданията за лицето, което поддържате.

Можете също да имате няколко телефона, които споделят един и същ номер.


Споделеният телефонен номер може да бъде конфигуриран да се показва на максимум 35 устройства, включително настолни или мобилни приложения, които потребителят използва.

Когато споделяте телефонен номер, можете да използвате тази телефонна линия, както всяка друга. Имайте предвид няколко специални характеристики за споделените линии:

 • Споделеният телефонен номер се появява на всички телефони, които го споделят.

 • Споделените редове могат да налепят в активно повикване:

  • Ако автоматичното качване е разрешено, споделената линия, която излиза извън куката, задейства cBarge.

  • Ако автоматичното качване е деактивирано, споделеният ред набира **6, за да задейства cBarge.

 • С функцията за поверителност, ако споделяте линия с други хора, можете да им попречите да се добавят към вашето обаждане.

  • По време на активно повикване натиснете **8, за да разрешите функцията за поверителност.

  • По време на активно повикване натиснете **9, за да деактивирате функцията за поверителност.