Ten sam numer telefonu można współdzielić z innymi współpracownikami. Na przykład osoba na stanowisku asystenta administracyjnego może być odpowiedzialna za monitorowanie połączeń swojego bezpośredniego przełożonego.

Możesz również mieć kilka telefonów, które dzielą ten sam numer.


Udostępniany numer telefonu można skonfigurować w maksymalnie 35 urządzeniach, w tym przy użyciu aplikacji komputera stacjonarnego lub w aplikacji mobilnej przez użytkownika.

Przy współdzieleniu numeru telefonu z tej linii telefonicznej można korzystać tak samo jak z pozostałych. Należy pamiętać o następujących specjalnych właściwościach linii wspólnych:

 • Wspólny numer telefonu pojawia się na wszystkich współdzielących go telefonach.

 • Linie współdzielone mogą wtargnąć w aktywne połączenie:

  • Jeśli automatyczne wtargnięcie jest włączone, wyłączenie linii współdzielonej powoduje uruchomienie cBarge.

  • Jeśli automatyczne wtargnięcie jest wyłączone, połączenie z numerem **6 z linii współdzielonej powoduje uruchomienie cBarge.

 • Dzięki funkcji prywatności, jeśli korzystasz z linii wspólnie z innymi osobami, możesz uniemożliwić im dodawanie się do Twojego połączenia.

  • W trakcie aktywnego połączenia naciśnij przycisk **8, aby włączyć funkcję prywatności.

  • W trakcie aktywnego połączenia naciśnij przycisk **9, aby wyłączyć funkcję prywatności.