S jedným alebo viacerými vašimi kolegami môžete zdieľať rovnaké telefónne číslo. Napríklad ako administratívny asistent môžete byť zodpovedný za preverovanie hovorov pre osobu, ktorú podporujete.

Môžete mať aj viacero telefónov, ktoré zdieľajú rovnaké číslo.


Zdieľané telefónne číslo je možné nakonfigurovať tak, aby sa zobrazovalo maximálne na 35 zariadeniach vrátane používania počítačom alebo mobilnou aplikáciou používateľom.

Keď sa delíte o telefónne číslo, môžete použiť danú telefónnu linku ako akúkoľvek inú linku. Majte na pamäti niekoľko špeciálnych charakteristík zdieľaných liniek:

 • Zdieľané telefónne číslo sa zobrazuje na všetkých telefónoch, ktoré zdieľajú príslušné číslo.

 • Zdieľané linky môžu viesť k aktívnemu hovoru:

  • Ak je funkcia automatického prihlasovania povolená, zdieľaná linka, ktorá sa zdvihne, spustí funkciu kPrístup.

  • Ak je funkcia automatického prihlasovania vypnutá, zdieľaná linka vytočí číslo **6 , čím sa spustí funkcia kPrístup.

 • Ak zdieľate linku s inými ľuďmi, pomocou funkcie ochrany súkromia im môžete zabrániť, aby sa pridali do vášho hovoru.

  • Počas aktívneho hovoru stlačením klávesu **8 zapnete funkciu ochrany súkromia.

  • Počas aktívneho hovoru stlačením tlačidla **9 vypnete funkciu súkromného hovoru.